Επιβεβαίωση παρακολούθησης

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε

Θα μπορείτε να ανακτήσετε την Βεβαίωση παρακολούθησης του MoodleMoot από το σύνδεσμο που θα κοινοποιηθεί εδώ, από την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου