Επιβεβαίωση παρακολούθησης

Οι εγγραφές και οι επιβεβαιώσεις παρακολούθησης ολοκληρώθηκαν

Οι εγγεγραμμένοι που επιβεβαίωσαν την συμμετοχή τους μπορούν να ανακτήσουν την βεβαίωση παρακολούθησης από το https://moodlemoot.ellak.gr/certificate/