Λήψη Βεβαίωσης Συμμετοχής

Από αυτήν την σελίδα θα μπορείτε να ανακτήσετε την βεβαίωση παρακολούθησης του MoodleMoot 2021 με τα στοιχεία που δηλώσατε στην φόρμα επιβεβαίωσης συμμετοχής, χρησιμοποιώντας μόνο το email που χρησιμοποιήσατε σε εκείνη την φόρμα.

Αξιολογήστε την οργάνωση του συνεδρίου εδώ

Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γίνει αναζήτηση των στοιχείων σας: